Протокол звіту директора

15-09-20 Star ZOSH 0 comment

 Потокол 

                                 звіту директора КЗ ПРР «Старосільський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

                                                                       Майовець Любові Василівни

21 серпня 2020 року

Присутні:

  • 25 членів педагогічного колективу
  • Сільський голова Сухарина А.Т.
  • Голова батьківського комітету школи Рура Н.
  • Члени батьківського комітету школи

Порядок денний:

  1. Звіт директора КЗ ПРР «Старосільський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» за 2019/2020 навчальний рік .

 

Національна доктрина розвитку  освіти України зазначає, що громадськість потребує високоосвічених ініціативних та енергійних , ділових і винахідливих молодих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуру.

Тому випускники загальноосвітньої школи мають бути готовими до нових суспільних відносин, соціально захищеними й загартованими, здатними до саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї особистості.

Виходячи з цього, наш ЗЗСО працює над методичною проблемою: “Освоєння особистісно-орієнтованої системи навчання та виховання, формування творчої особистості учня і педагога школи”.

Навчально-виховний процес зорієнтовано на здібності, схильності, потреби й життєві плани кожного з вихованців. За збереженням основних базових цінностей спостерігається своєчасне реагування на зміни, які відбуваються в соціумі, прагнення  створити необхідні умови для реалізації варіативної освіти в межах однієї школи, здійснення послідовності на всіх етапах навчання й розвитку школярів.

Педагогічний колектив, вирішуючи поставлені проблеми, дотримується законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,  “Про мову”.

Упродовж минулого навчального року значна увага приділялась впровадженню інноваційних технологій, елементів особистісно-орієнтованого навчання.  В ЗЗСО активно впроваджується програма НУШ. У школі створено всі умови для підвищення фахової майстерності вчителів. Так, за підсумками атестації 2019-2020 навчального року  присвоєно  кваліфікаційну категорію:

«спеціаліст другої категорії» – Стельмах А.О., вчителю англійської мови;  Занов’як Н.Д., практичному психологу; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель» Марковському  Я.О.,  вчителю фізичної культури; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» Керницькій М.О.,  вчителю біології; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Колодій О.І.,  вчителю української мови і літератури; підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Закалужній Л.Я., вчителю початкових класів.

У зв’язку з епідеміологічної ситуацією в країні та введенням карантину (з 12.03.2020 року) навчально-виховний процес було переорієнтовано на дистанційну форму навчання, учасники освітнього процесу працювали на платформі  ZOOM, Сlasstime, Classroom ,Viber .

Основні напрямки діяльності педколективу, намічені планом роботи школи, були виконані.

Працювали методичні об’єднання  вчителів  гуманітарного циклу; природничо-математичного циклу ;  художньо-естетичного циклу ; класних  керівників ,       які допомагали вчителям реалізувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, предметних тижнів, відкритих годин, заходів.

У школі створено методичний кабінет, зібрано матеріали передового педагогічного досвіду, наявна фахова періодика. Все це дозволяє працювати на рівні сучасних педагогічних технологій, ефективних методів викладання, таких як проблемне навчання, створення евристичних ситуацій. У школі створено умови для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, творчих пошуках, експериментах. Педагогам потрібно більше працювати над набором моделей діяльності, які б вони запропонували  своїм  вихованцям, звернути увагу на застосування проектної діяльності учнів. Залучення вихованців до самостійної діяльності повинно плідно впливати на їх розвиток, тому в основу навчання школярів покладено особистісно-діяльнісний підхід. Для повнішого задоволення інтелектуальних і духовних запитів учнів використовуються години варіативної частини навчального плану. У школі діють факультативи з фінансової грамотності,  екології, християнської етики, математики, Захисту Вітчизни.

Учень 9 класу Козакевич Сергій у складі команди Пустомитівського району здобув ІІІ місце у «Турнірі Юних фізиків».

Вокальний ансамбль школи зайняв І місце у районному конкурсі «Сурми звитяг». Міськевич Юліана зайняла ІІІ місце у номінації «Соло», Юнко Роксолана ІІІ місце у номінації «Читці поезії» – керівник гуртка Ханас Б.М.

Також учні 1-Б класу Горак Лілія та 7 класу Бджола Марія здобули ІІ місце у конкурсі «Різдвяна свічка».

Спортивна команда школи здобула 3 місце з легкоатлетичного 4-борства та 3 місце (хлопці) 2місце (дівчата) у першості з гандболу.

У школі проводиться багато виховних заходів, круглі столи, зустрічі з представниками правоохоронних органів, рейди «Урок», тематичні вечори та концерти.

Учні школи багато подорожують, вивчають історію рідного краю, відвідують музеї, театри, виставки.

В школі функціонує філія музичної школи по класу фортепіано, сопілки, скрипки, бандури, спортивні секції з боротьби, настільний теніс, бойовий гопак, футбол.

На високому рівні проводилась профорієнтаційна робота з випускниками школи.

В школі є Інтернет, Wi-Fi.

Учні школи охоплені гарячим харчуванням. Діти-сироти, діти учасників АТО, діти-інваліди, діти з ООП та діти з малозабезпечених сімей харчуються за рахунок бюджетних коштів.

Успішній роботі в школі сприяють гарні умови праці. Цього року для двох 1 класів відділом освіти було закуплено методичні та дидактичні матеріали, мультимедійні комплекти, оргтехніку, одномісні парти. У всіх класних кімнатах зроблено часткові ремонти.

Належна увага приділяється стану роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні за бюджетні кошти придбано для ЗЗСО дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри. В штат школи введено посаду медичної сестри.

Дякуючи сільській раді, яка виділила кошти було зроблено ремонт бібліотеки, читальний зал, медичний кабінет. Закуплено наочність для кабінету фізики, захисту України, мультимедійний комплект для кабінету географії, музичний центр для кабінету музичного мистецтва, інвентар для проведення уроків фізичної культури, зроблено освітлення школи, куплена газонокосилка та придбано господарські товари.

Поряд з цим  у школі є  багато невідкладних проблем, які потребують негайного вирішення це: відвід води фундаменту будівлі школи, ремонт електромережі, укріплення фундаменту кутів школи .

 Leave a reply